Cookiebeleid

De bescherming van persoonsgegevens wordt in Frankrijk geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, beter bekend als RGPD, en door de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.

GRINTA (hierna de "Vennootschap") is een société par Actions Simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met een aandelenkapitaal van € 27.381,90, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 18 rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille; geregistreerd onder nr. 810 589 853 bij het handels- en vennootschapsregister van Marseille.

Als gegevensbeheerder, wij zetten ons in voor de bescherming van de gegevens van kandidaten (hierna "u" genoemd), die wij verwerken ten behoeve van de sponsoractie #sponsorFIRST Om deze reden verbinden wij ons ertoe de essentiële beginselen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Daartoe wordt in dit beleid uitgelegd hoe wij cookies plaatsen en gebruiken op de website https://www.sponsorfirst.be/. Ook informeren wij u over hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

1. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website op uw computer wordt opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die door de website kan worden uitgelezen bij een later bezoek. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners van die website. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geïnstalleerd en heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen in de map van uw browser op uw computer of mobiele apparaat. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen sneller en gemakkelijker, en helpen de bezoeker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet goed kan functioneren. Andere cookies zijn handig voor de bezoeker: ze onthouden bijvoorbeeld op een veilige manier uw gebruikersnaam en uw taalvoorkeuren. Cookies zorgen ervoor dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te vullen als u een website bezoekt.

Er zijn 4 soorten cookies:

  • cookies voor technisch gebruik ("essentiële" cookies) zijn noodzakelijk om een ​​dienst te gebruiken of toegang te krijgen tot inhoud op de site; Voor het plaatsen ervan is dus geen toestemming van de gebruiker vereist.
  • analyse- en prestatiecookies worden gebruikt om verschillende parameters te meten, zoals het aantal bezoekers of de pagina’s die ze bezoeken. Voor het plaatsen van deze cookies is in beginsel uw toestemming nodig, behoudens bepaalde uitzonderingen.
  • Advertentie- of targetingcookies registreren gegevens waarmee we de weergave van advertenties aan specifieke internetgebruikers kunnen controleren. Voor deze cookies is uw toestemming vereist.
  • cookies van derden die zijn ontworpen om de interactiviteit van de site, het delen van inhoud en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Hieronder vallen cookies die worden aangeboden door sites van derden, zoals sociale netwerken (deelknoppen). Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming nodig.

2.Welke cookies worden opgeslagen?

De namen van de cookies die op uw terminal kunnen worden geplaatst of gelezen, hun doeleinden en hun bewaartermijnen zijn samengevat in de volgende tabel:

1. Technische cookies (“essentiële”)


2. Analyse- en prestatiecookies

3. Advertentie- of targetingcookies

4. Cookies van derden

3.Wanneer worden cookies opgeslagen?

Wanneer u onze websites en mobiele applicaties bezoekt, wordt u geïnformeerd dat er cookies op uw apparatuur (computer, tablet of smartphone) kunnen worden geïnstalleerd. Op dezelfde manier kunnen cookies op uw terminal worden geplaatst via e-mails die naar u worden verzonden of wanneer u software of een mobiele applicatie installeert.

Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst in onze hoedanigheid van uitgever van de bovengenoemde digitale ruimtes, of door derden, die namens ons kunnen optreden als onderaannemer of in hun eigen belang.

4.Hoe configureer ik het gebruik van cookies?

Wij bewaren uw keuze maximaal 6 maanden. Wij bieden u de mogelijkheid om uw cookie-instellingen te configureren, d.w.z. om alle of een deel van de cookies die op onze digitale gebieden worden geplaatst te accepteren of te weigeren. Je kan dit doen :

  • ofwel door gebruik te maken van de beheertool die op elk moment onderaan de sitepagina toegankelijk is: https://www.sponsorfirst.be/;
  • of door uw browser te configureren. Om dit te doen heeft elke browser zijn eigen specifieke kenmerken, en de instellingen blijven relatief toegankelijk via de helpmenu's van elke browser. Bij wijze van voorbeeld :

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Wij kunnen de continuïteit van deze URL’s, noch de kwaliteit van de informatie die ze bevatten, niet garanderen.

Voor mobiele applicaties, e-mail en sociale netwerken verwijzen wij u naar uw accountinstellingen. Deze verschillen van platform tot platform en van operator tot operator, maar geven u wel controle over de gegevens die over u worden verzameld.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat het deactiveren van bepaalde soorten cookies gevolgen kan hebben voor het gebruik van onze diensten, zoals: beperkte toegang tot een dienst, pagina of inhoud of, in het algemeen, een beperkte klantervaring (bijvoorbeeld repetitieve invoer van dezelfde informatie in de in te vullen velden).

5. Contacten

Voor meer informatie en om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons gegevensbeschermingsbeleid raadplegen dat beschikbaar is op onze website.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in Frankrijk de Cnil.

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) op het volgende adres: dpo@actforsport.eu

Dit beleid zal indien nodig worden bijgewerkt.

betFIRST is de Officiële Hoofdsponsor van: